2050 is overmorgen

Dat is het kader voor de wet- en regelgeving in Nederland voor de midden- en lange termijn. De aandacht is in 2023 vooral gericht op de nieuwe aanvullende risico-inventarisatie & evaluatie (ARIE)-regeling die per 1 januari in is gegaan en die werknemers beter moet beschermen, de Energiebesparingsplicht – ook per 1 januari – waardoor klanten verplicht alle rendabele energiebesparende maatregelen moeten uitvoeren, en de Omgevingswet: weer uitgesteld maar toch, bereid u voor.

Samen blijven we in nauwe samenhang met onze klanten werken aan de verdere verduurzaming van de bedrijfsvoering om in 2023 de juiste koers te kiezen richting 2030/2050.