Vooruitblik 2024

Het bedrijfsleven in Nederland staat voor een grote verbouwing als het gaat om verduurzaming. Er heerst een breed gevoelde urgentie om de klimaatdoelen en circulaire doelen te halen. Dat is niet alleen van belang voor het klimaat, maar ook voor ons verdienvermogen, werkgelegenheid en meer strategische autonomie als Nederland (en Europa).

Maar hoe er verduurzaamt moet worden, dat is de volgende stap. De belangrijkste knelpunten die we als KWA adviseurs in ons werkveld tegenkomen zijn een niet toereikende energie-infrastructuur, vergunningverlening en het ontbreken van een duidelijk en stabiel beleid rond beprijzen, subsidiëren en normeren.

In 2024 pakken we door met bedrijven te helpen hun strategie en plan van aanpak klaar te maken om tot uitvoering te komen. We laten de uitvoeringsplannen van de energiebesparingsplicht en managementsystemen voor milieu en veiligheid daarmee in lijn lopen. en regelen we de nieuwe activiteiten onder de Omgevingswet.

Om u te helpen met de verdere verduurzaming van uw bedrijfsvoering organiseren wij op 1 oktober 2024 weer een duurzaamheidssymposium. Koersvast duurzaam ondernemen: van visie naar uitvoering is het thema. Op welke manier komt uw bedrijf effectief tot de uitvoering? Heeft u uw kansrijke business cases scherp in het vizier? Zijn de verduurzamingsopties voldoende bewezen en is de wet- en regelgeving er klaar voor? Deze vraagstukken en meer staan centraal bij het symposium van KWA.

Wij hebben er weer zin in om van 2024 een succesvol duurzaam jaar te maken samen met u als klant!